Príznaky choroby.Crohnova choroba sa prejavuje bolesťami brucha neznámeho pôvodu,najčastejšie v pravej dolnej časti,početnými hnačkami obyčajne bez prímesi krvi a teplotou.Prudký začiatok ochorenia sa môže podobať zápalu slepého čreva.Keďže vstrebávanie živín a ďalších látok býva nedostatočné už v pomerne ranom štádiu Crohnovej choroby, jedným z prvých príznakov býva aj výrazný úbytok telesnej hmotnosti.Niekedy trvá aj niekoľko rokov,kým lekár určí správnu diagnózu.Aké boli príznaky u Vás?

Strava.


Vaše stravovacie náviky,vhodné potraviny,diéta,jedlá ktoré Vám nerobia dobre,ako zistiť ktoré potraviny sú pre mňa vhodné,čo s tým a ako daľej?

Liečba.


Liečba Crohnovej choroby je zameraná na potlačenie zápalového procesu, ktorý je typický pre aktívnu fázu ochorenia, a zabránenie opätovného návratu prejavov ochorenia. Pri dosahovaní tohto cieľa sa využívajú tri rôzne postupy.
Farmakologická liečba: glukokortikoidy, niektoré antibiotiká, sulfasalazín a mesalazín (špeciálne protizápalové lieky) a imunosupresívne prípravky.
Podporné opatrenia: hoci zloženie stravy neovplyvňuje priebeh ochorenia, kontrolovaná výživa umožňuje zachovať dobrý stav a zabrániť vzniku hnačiek. Vo všeobecnosti sa odporúča strava s nízkym obsahom vlákniny a chudobná na mliečne výrobky, lebo väčšina jedincov s týmto ochorením trpí neznášanlivosťou tohto typu potravín. V aktívnej fáze ochorenia je pri závažnom zhoršení stavu potrebné úplne odbremeniť črevo vo forme absolútnej hladovky prechodom na výživu podávanú do žily. Pacienti s Crohnovou chorobou by si mali dávať pozor na lieky, ktoré by mohli pôsobiť dráždivo na črevnú stenu alebo vyvolávať hnačky. Vo všeobecnosti sa týmto pacientom odporúča vyhýbať sa užívaniu liekov, kým to nie je skutočne nevyhnutné. Fajčenie je samostatným nezávislým rizikovým faktorom vzniku tohto ochorenia a zvyšuje výskyt zhoršení ochorenia.
Chirurgická liečba: chirurgický zákrok v prípade Crohnovej choroby nemá nikdy liečebný účinok. Odstránenie postihnutej oblasti pacienta nevylieči, keďže zápal sa po čase objaví na inom mieste tráviaceho traktu. Napriek tomu je občas potrebné pristúpiť k odstráneniu častí postihnutého čreva, napr. po prederavení, silnom krvácaní, v prípade brušného abscesu, komplikovanej fistuly alebo pri zlyhaní farmakologickej liečby.
Ako sa liečite Vy?Boli ste operovaný?

Život s ochorením.


Aj s Crohnovou chorobou sa dá žiť plnohodnotný život.Ako sa momentálne cítite Vy,aké ste mali stavy po operáciách,aký je Váš pracovný život,nejaké obmedzenia,ako to znáša rodina a ako ste na tom po psychickej stránke?